”Cucuteni-Originea Europei” – Valentin Roman (publicat 2018)

Volumul ”CUCUTENI-ORIGINEA EUROPEI”, publicat în noiembrie 2018 și realizat in ediție bilingvă (română și engleză) reprezintă încă un proiect derulat cu succes de Asociația Vatra Daciei, fiind posibil cu ajutorul a aproximativ 40 de români din țară și de peste hotare, care, prin donațiile făcute, au participat la constituira bugetului necesar.

Cartea a fost distribuită gratuit către donatori și către o serie de instituții din România și din străinătate (școli, licee, universități, muzee, biblioteci și ambasade) și o ediție limitată a fost pusă la dispoziția celor care doresc achiziționarea volumului, separat ori împreună cu volumul ”Pe urmele geto-dacilor”.

De ce Cucuteni, de ce un volum despre neoliticul românesc și de ce și în limba engleză? Pentru că, așa cum o demonstrează arheologia, arealul ocupat de cucuteni poate fi considerat, pe bună dreptate, vatra Europei vechi, locul în care, pentru prima dată în istoria acestui continent, putem vorbi de așezări de tip proto-orașe, de primele ocupații specializate, de agricultură sistematică, de un grad ridicat de cunoștințe în arta ceramicii, de  pionierat în exploatarea și prelucrarea unor metale.

Toate acestea, la care se adaugă multe alte elemente, sunt lucruri mai puțin cunoscute la nivel de public general, în România sau peste hotare, așadar este de datoria noastră să promovăm aceste informații pentru a reașeza istoria noastră pe locul care i se cuvine.

Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă apariția acestui volum util și redactat într-un limbaj ușor accesibil publicului larg: traducaători, fotografi, tehnoredactori și, în special, donatorilor!

Pentru cei care doresc achiziționarea volumului, aceasta poate fi posibilă prin comandă online, AICI:

https://rayo.ro/product-category/daco-romania/carte/

Lectură plăcută!

Valentin Roman