Redescoperim Zargedava

Zargidava (sau Zargedava) a fost o localitate geto-dacică, menţionată de geograful Ptolemeu în Moldova centrală, la est de Siret, indentificată arheologic de profesorul Vasile Ursachi pe teritoriul satului Brad (comuna Negri, judeţul Bacău). Este prima aşezare care atestă începuturile oraşului la daci, dotată cu piaţă centrală, un sanctuar, un palat al şefului militar şi o construcţie deosebită privind fortificaţia. S-au descoperit acolo peste 200.000 de piese, multe dintre ele fiind expuse, astăzi, în Muzeul de Istorie din Roman.

Descriere

Prof.dr.Vasile Ursachi si o mica parte din artefactele descoperite la Zargedava

Prof.dr.Vasile Ursachi si o mica parte din artefactele descoperite la Zargedava

-localizare: sat Brad, comuna Negri, jud. Bacău, in partea de NV a satului, pe terasa stângă a Siretului

-situl este inclus in lista obiectivelor de patrimoniu naţional şi universal, fiind încadrat în categoria A

-menţionată de Ptolemeu în Geografia, care aminteşte de trei aşezări importante ale geto-dacilor pe Siret: Zargedava, Tamasidava şi Piroboridava

-Zargedava a fost identificată arheologic de către prof. dr. Vasile Ursachi in 1962
profesor doctor Vasile Ursachi

-cercetările s-au desfăşurat în perioada 1962-2002, însă nu au acoperit complet aria aşezării antice, vaste zone din zona civilă, de la poalele acropolei, fiind încă necercetate

– situl oferă un bogat inventar arheologic, ce provine din epoci diferite: straturi de eneolitic, epoca bronzului mijlociu, Hallstatt B, La Tene (sec IV i.Hr.-sec II d.Hr.), epoca medievala (sec. XV-XVIII), mai exact vorbim de culturile Cucuteni, Monteoru, Costişa şi geto-dacică din epoca clasică şi carpică şi apoi epoca medievală

– este prima aşezare care atestă începuturile orasului la daci, dotat cu piată centrală, un sanctuar, un palat al sefului militar si o constructie deosebită privind fortificaţia. Cercetătorii au concluzionat că fortificaţiile dacice au fost realizate pe fundaţiile unora mai vechi, ce datau din perioada neolitică, atunci cand s-a amenajat primul şanţ de apărare şi primul val de pământ pentru protejarea aşezării

– s-au descoperit acolo peste 200.000 de piese (piese ceramice, unelte, arme, podoabe, obiecte de uz casnic, unelte etc)

Tezaurul de la Brad (neolitic)

Tezaurul de la Brad (neolitic)

– pe acropola cetăţii, arheologii au identificat o necropolă neolitică, dar şi una medievală, cu aproximativ 1.000 de morminte

– în aşezarea deschisă, care se întinde la poalele acropolei şi ocupa o suprafaţă de aproximativ 25.000 de metri pătraţi, cercetătorii au identificat o serie de locuinţe din perioada clasică dacică, sec. I î.Hr.- sec. I d.Hr., dar şi din perioada carpică (daci liberi), din sec. III d.Hr.

-aici, în anul 1982, a fost descoperit unul din cele mai mari tezaure de obiecte de podoabă din sud-estul Europei, însumînd aproape 500 de obiecte, între care si primele obiecte de aur din Cultura Cucuteni, element care a schimbat percepţia potrivit căreia cucutenienii nu ar fi prelucrat acest metal pretios.

Sit arheologic administrat de Asociaţia Vatra Daciei

În anii ’90, terenul corespondent acropolei aşezării antice a fost atribuit unui sătean din Brad, deşi zona figura drept obiect de patrimoniu naţional şi universal de clasa A, fiind folosit drept păşune. În toamna anului 2012, Octavian Bincu, un tânăr topograf din Bacau, efectuând în zonă măsuratori pentru a întocmi fişa cadastrală a unui teren ce urma a fi vândut de către persoana ce deţinea şi acropola Zargedavei, a aflat de existenţa acestui sit extrem de important şi l-a contactat pe Valentin Roman, vice-preşedinte, la acea vreme, al Asociaţiei Geto-Dacii, informându-l cu privire la starea oraşului antic

Valentin Roman,prof.dr.Vasile Ursachi,Adrian Grigoriu (pe acropola Zargedavei)

Valentin Roman,prof.dr.Vasile Ursachi,Adrian Grigoriu (pe acropola Zargedavei)

Acesta din urmă, împreună cu Adrian Grigoriu, arhitect şi om de afaceri din Bucureşti, au înaintat proprietarului o ofertă privind cumpărarea acropolei Zargedavei, ofertă acceptată de acesta. După ce s-au urmat paşii legali cu privire la vânzarea şi cumpărarea unui teren cu regim special, asa cum este cazul celui de faţă, însemnând întocmirea fişei de inventariere (care nu exista în arhiva Ministerului Culturii, deşi situl era clasificat înca de acum câteva decenii) şi informarea autorităţilor statului (Ministerul Culturii, Direcţia Judeţeană de Cultură Bacău şi Primăria Negri) cu privire la posibilitatea exercitării de către acestea a dreptului de preemţiune (drept pe care acestea nu l-au exercitat), acropola Zargedavei a intrat în administrarea Asociaţiei Vatra Daciei, în luna octombrie 2013.

Odată cu preluarea de către Asociatia Vatra Daciei a suprafeţei de 12.900 de metri pătraţi ce corespund în totalitate acropolei oraşului antic, situl arheologic va fi redeschis spre cercetare începând cu anul viitor, însemnând decopertarea vestigiilor imobile identificate de prof. dr. Vasile Ursachi în cursul campaniilor de cercetare şi protejarea lor „in situ”, precum şi demararea campaniei de cercetare a zonelor încă neexplorate arheologic. Totodată, în urma unui parteneriat cu Primăria Negri şi Muzeul Judeţean Bacău, Asociaţia are în vedere şi cercetarea amănunţită a aşezării civile de la poalele acropolei.

De asemenea, proiectul Asociaţiei prevede protejarea sitului prin montarea unui gard şi a unui post permanent de pază, dar şi semnalizarea acestuia prin panouri informative ce vor fi instalate atât în aria sitului, cât şi pe drumul dintre Bacău şi comuna Negri.

Pe termen mediu şi lung, întreg situl va fi inclus într-o arie protejată ce va deveni un muzeu în aer liber, un loc în care vizitatorii vor putea admira şi întelege mai bine urmele trecutului, precum şi modul de viaţă al strămoşilor noştri neolitici şi geto-daci.

Planul Asociaţiei mai prevede organizarea aici de tabere si evenimente tematice, cu rol educativ şi de informare, prin reproducerea unor locuinţe cucuteniene şi din epoca geto-dacică, a unor cuptoare de ars ceramica şi ateliere meşteşugăreşti.

 

Cum poţi spijini proiectul

 

Artefacte descoperite la Zargedava

Artefacte descoperite la Zargedava

Un proiect de asemenea anvergură are nevoie de sprijin. Oricine este binevenit să ni se alăture în acest efort care implică o mobilizare însemnată de forţă umană şi logistică începând cu primăvara anului viitor.

Este mai mult decât evident că a venit vremea să ne protejăm şi cercetăm singuri istoria, în contextul în care insituţiile de profil sunt fie slab finanţate, fie au coordonatori care nu îşi dau interesul în această direcţie.

Dacă reprezinţi o companie interesată să suţină acest demers important pentru istoria noastră, dacă eşti un simplu pasionat dornic să afle mai multe despre strămoşii noştri poţi susţine proiectul fie printr-o donaţie directă sau o sponsorizare, fie printr-un ajutor prin Paypal sau un simplu SMS.

ISTORIA NAŢIONALĂ! ESTE ŞI A TA! Îţi mulţumim!

 

un articol de Valentin Roman

3 thoughts on “Redescoperim Zargedava

    • Buna ziua,
      Este greu de facut ceva, momentan, acolo, dat fiind faptul ca fix in centrul acropolei se afla o biserica, din pricina careia nu se poate face sapatura

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *